שאלות ותשובות

שחלות של מלפפונים נופלות


מלפפונים נטועים בכיתה Maisky F1 בדלי בבית. שחלות הופיעו אך אינן גדלות, והשחלות נופלות. פריחה טוב. מה הם חסרים או שמא המגוון הזה מיועד לחממות?

תשובות:

מגוון היברידי Maisky F1 שגדל בחממה או בחממה, ובאזורים הדרומיים ובאדמה הפתוחה. עם זאת, זן ההבשלה המוקדם הזה זקוק להאבקה של דבורים, שכן הפריחה היא בעיקר נקבה. אולי אחת הסיבות לנפילת שחלות היא זו. אבל יכולות להיות מספר סיבות, כולן מתייחסות להפרעות בטכנולוגיה החקלאית:

  1. עודף או גירעון של לחות באדמה;
  2. דישון שגוי;
  3. משטר הטמפרטורה של אוויר ואדמה אינו נצפה;
  4. מצב אור קצר;

להבין את הסיבה שצריכה להיות שיטת ההדרה מהרשימה. אם הטיפוח לא מופרע, השתמש בהאבקה ידנית.